Udviklingsnetværket

Masser af ny og praksisnær viden

Generelt

Vi sørger for at booste indlæringskurven og gør tungt teoretisk stof let tilgængeligt, så du kan anvende den nye viden med det samme i dit lederskab
Vi faciliterer læring og støtter dig i at øge dine professionelle kompetencer, og vi lover dig, du bliver inspireret til at arbejde med udvikling på flere niveauer – både hos dig selv og hos dine medarbejdere.

Den kompetente leder

Navnet på vores netværk

Navnet på vores netværk er “Den kompetente leder”, fordi vi har fokus på, at vores medlemmer skal være dygtige og kompetente ledere. Gennem et års medlemskab får du en praktisk lederuddannelse, som du for hver gang, du har deltaget kan gå lige hjem og anvende + et uddannelsesbevis på din deltagelse.

“If you want to be successful, you have to be willing to say I don’t know, I don’t understand or I need help. And you have to be willing to accept the help when it’s offered”.

Ordene kommer fra Simon Sinek og ligger godt i tråd med vores idé om, at ledere nogen gange glemmer sig selv og egen udvikling, når de har allermest travlt.

Fagligt åndehul

Netværket er meget stærkt og udbytterigt for dig, der gerne vil udvikle dig i en travl og komprimeret hverdag. Fokus er på dig og på din personlige udvikling og selvfølgelig også vækst i din forretning/virksomhed.
Vi sætter udvikling, sparring og læring på dagsordenen – og vi har masser af interessante emner, som du også kan have medindflydelse på, når du er en del af netværket. Møderne skifter mellem aften- og dagsmøder for at tilgodese flere forskellige brancher og åbningstider.

Emner i 2019

Læs alle vores spændende emne her

På januar mødet arbejder vi med de mål, du eller virksomheden har for 2019. Vi fordyber os i, hvordan du kan skabe commitment sammen med og hos dine medarbejderne omkring målsætningen for året. Du får nye metoder og værktøjer til at udarbejde en stærk handleplan, hvor der er plads til udefra-kommende forstyrrelser eller muligheder, som der kræver din tid og ressourcer at udnytte.

Få styr på årsager og løsninger. 
Mange virksomheder er udfordret af et for højt sygefravær, som påvirker den daglige drift. På mødet går vi i dybden med at finde årsagen til sygefraværet, og hvordan du, som leder, kan forebygge sygefraværet gennem en anden tankegang, godt arbejdsmiljø, -glæde og -trivsel. Vi dykker også en tur ind i teorien omkring hjernens udfordringer med sygefravær og fx stress.

Når du får nye medarbejdere, kan du med fordel bruge tid og ressourcer på at sætte dem godt ind i arbejdet og få dem til at tænke som en teamplayer fra starten. På mødet gennemgår vi, hvordan du giver en god introduktion og oplæring i jobbet. Vi kommer med forslag til, hvordan du tiltrækker, fastholder og udvikler nye medarbejdere. Som en bonus kigger vi også på de unge – også kaldet millennials, generation Y, curling- eller mig- mig-mig-generationen. Desuden arbejder vi med feedback og feedforward, som både er vigtigt og nødvendigt for en succesfuld onboarding.

På mødet er der fokus på, at du ikke kun skal overleve konflikter og uoverensstemmelserne, som du møder på din vej – men, at du også skal også kunne lægge dem fra dig – og nyde, at du kan tackle de udfordringer, som konflikter giver. Lær at nedtrappe og håndtere konflikter, før det bliver ubehageligt for dig at være i.
Du får større selvindsigt, gode og simple øvelser med geniale tricks til at konfliktnedtrappe og blive bedre til at kommunikere det rigtige i stedet for det forkerte.

For de fleste er de to begreber det samme, men det er de faktisk ikke… Vi får styr på, hvad der er hvad, og hvornår det er mest genialt at anvende det ene eller det andet.
Du kommer til at arbejde med, hvordan du kan markedsføre din virksomhed både via PR, digital markedsføring og det visuelle udtryk. Du lærer at målrette dit produkt, dit budskab og din markedsføring bedre. Du får styrket din evne til at se nye muligheder for at tilfredsstille kundernes behov og skabe værdi for din kunde.

Coaching er et stærkt ledelsesværktøj, som kan udvikle dine medarbejdere. Coaching medvirker til at skabe forbedrede og effektive samarbejdsrelationer. Det øger engagementet, og dermed medarbejdernes bidrag til at løse virksomhedens udfordringer. Et godt spørgsmål er timet, relevant, forståeligt, interessant og effektivt. På mødet arbejder vi med at opkvalificere dine spørgsmål, som du kan bruge til at udvikle dine medarbejdere og deres engagement.

Hvordan skal din virksomhed brandes? Har du taget stilling til om, dine medarbejdere skal inddrages, og har du overvejet en politik omkring, hvordan man gebærder sig på de sociale medier, når man er ansat hos dig? Hvor skal grænsen være med de sociale medier mellem arbejde og privatlivet – kan vi forlange af vores medarbejdere, at de bruger deres private netværk til at brande deres arbejdsplads? Vi stiller skarp på dilemmaet.

Bliv endnu bedre til at holde 1-1 samtaler og få styr på, hvad der skaber fremdrift og udvikling af dine medarbejdere. Nogle ledere holder 1-1 samtaler, der ikke skaber værdi, hverken for virksomheden eller medarbejderen. Du får redskaber og lærer at lave den helt rigtig samtale-skabelon, der er tilpasset jeres behov, så dine 1-1 samtaler giver mening og skaber værdi.

Kollegerne snakker hele tiden om pres og stress. Andre mener ligefrem, det er ved at udvikle sig til en folkesygdom blandt os. Teorier, hands on, fortællinger og kærlig provokation bliver omdrejningspunktet på dette møde. Kan nogen virkelig stjæle arbejdsglæden? Hvad giver egentlig stress? Hvor gemmer vi vores begejstring og vores motivation? – lær, hvordan du kan bidrage til at skabe arbejdsglæde og få dine medarbejdere til at tage medansvaret.

Som leder er tiden ofte en knap faktor. Nogle ledere har også svært ved at tro på, at medarbejderne kan løse opgaverne ligeså godt som dem selv. Derfor arbejder vi med delegering, tillid og skabelsen af en ramme, hvor medarbejderne kan udøve selvledelse. Du får metoder og værktøjer til at sikre dig opgaveudførslen bliver, som du ønsker det, hvilket giver dig mere tid i hverdagen, og du kan planlægge din tid med større effektivitet og udvikle områder, som du måske igennem længere tid har henlagt.

Strategier dør, hvis de ikke kommer ud at leve på operationelt plan. Vi viser dig, hvordan du kan udarbejde en strategi og omsætte den til virkelighed. Vi arbejder med forandringsledelse, hvor du, som lederen, skal sikre dig, at der er skabt mening med forandringen – så dine medarbejdere kender deres bidrag til, at I lykkes med processen og resultatet. Lær at navigere gennem både større og mindre forandringer, og den modstand, du eventuel vil opleve undervejs.

Netværksmøder

Dato

23.01.2019
18.02.2019
27.03.2019
11.04.2019
15.05.2019
06.06.2019
22.08.2019
16.09.2019
09.10.2019
12.11.2019
03.12.2019

Kl.

08.00 – 11.30
08:00 – 21:00
08.00 – 11.30
18.00 – 21.00
08.00 – 11.30
18.00 – 21.00
08.00 – 11.30
18.00 – 21.00
08.00 – 11.30
18.00 – 21.00
08.00 – 11.30

Emner

Hvordan udarbejder du en stærk handleplan?Sygefravær – Hvordan nedbringer vi sygefravær – Årsag/løsning
Sygefravær – Hvordan Onboarding af nye medarbejdere og sæsonpersonale
Konflikthåndtering
PR og markedsføring
Coaching som ledelsesværktøj
Sociale Medier – Hvordan bruger vi dem i hverdagen?
Succesfulde 1-1 samtaler
Stresshåndtering og trivsel
Delegering/tillid/ledelse og selvledelse
Strategi og forandringsledelse

Praktiske oplysninger

Her kan du sende os information om ønsker til kursus eller foredrag

Medlemskab

Foruden disse emner på netværksmøderne indeholder et medlemskab

4 x 1 times individuel coaching 

Lukket gruppe på Facebook med inspiration og forum for dialog

Vi har tre forskellige medlemskaber

Kr. 2.500

3 måneder

  • 1 coaching

Kr. 4.500

6 måneder

  • 2 coachinger

Kr. 8.500

12 måneder

  • 4 coachinger

Hvis du efter kvartals- eller halvårs medlemskabet gerne vil forlænge dit medlemskab af netværket, får du selvfølgelig differencen i rabat.